Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego – Pan Adam Wylaź,

oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku – Pan Marcin Czubat

informują, iż w związku z realizacją zadania pn.„Rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258 R Giedlarowa – Wierzawice w km 0+000 – 1+640” zostaje wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w dniu 31.05.2023r.

Na w/w odcinku będą występować utrudnienia w ruchu z możliwymi włączeniami na krótkich odcinkach zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie prowadzonych prac oraz wybieranie alternatywnych dróg dojazdowych.

W związku z realizacją zadania "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna w km 4+070 - 8+310"
 
Od dnia 25.05.2023 do odwołania zostaje ponownie wprowadzona Tymczasowa organizacja ruchu dla odcinka Drogi Powiatowej nr 1240R w Nowej Sarzynie ul. ks. Popiełuszki.
 
Na odcinku będą występować utrudnienia w ruchu Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wybór alternatywnych dróg dojazdowych.

Informacja o planowanych robotach bitumicznych na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10+450”

 

Wykonawca informuje, że  dniach 26.05.2023, 29.05.2023, 30.05.2023, 31.05.2023 planowane są roboty bitumiczne prowadzone odcinkowo całą szerokością jezdni, na całkowitym zamknięciu.

 

W dniach prowadzenia robót bitumicznych droga na danych odcinkach będzie nieprzejezdna. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyprowadzenie aut z posesji zlokalizowanych po obu stronach drogi. W trakcie trwania prac wyjazd będzie niemożliwy.

 

26.05.2023

 

KM 6+660 – 7+608 (od numeru 105 do 174)

 

29.05.2023

 

KM 7+608 – 8+555 (od numeru 174 do 244)

 

30.05.2023

 

KM 8+555 – 9+503 (od numeru 244 do 300)

 

31.05.2023

 

KM 9+503 – 10+450 ( od numeru 300 do ronda)