Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego – Pan Adam Wylaź,

oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku – Pan Marcin Czubat

informują, iż w związku z realizacją zadania pn.„Rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258 R Giedlarowa – Wierzawice w km 0+000 – 1+640” zostaje wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w dniu 31.05.2023r.

Na w/w odcinku będą występować utrudnienia w ruchu z możliwymi włączeniami na krótkich odcinkach zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie prowadzonych prac oraz wybieranie alternatywnych dróg dojazdowych.