Lp. Ciąg drogi/nazwa drogi Przebieg Długość Kilometr początkowy Kilometr końcowy
1 1074R Krzeszów - Łazów - Kulno 2+864 11+056 13+920
2 1083R Groble - Krzywdy - Łętownia 2+695 0+000 2+695
3 1084R Nowy Kamień (gr. p.) - Łętownia - Sarzyna 11+830 4+050 15+880
4 1237R Wólka Łętowska - Łowisko (gr. p.) 1+286 0+000 1+286
5 1238R Łętownia - Hucisko - Maleniska 12+015 0+000 12+015
6 1239R Majdan Łęt. - Wola Zarczycka 4+715 0+000 4+715
7 1240R od P1264R Wola Zarczycka - N. Sarzyna 8+301 0+000 8+301
8 1241R Hucisko - Ruda Łańc. - Przychojec - Leżajsk 17+791 0+000 17+791
9 1242R Przychojec - Stare Miasto 2+091 0+000 2+091
10 1243R Jelna - Maleniska 5+555 0+000 5+555
11 1244R Kulno - Brzyska Wola 6+018 0+000 6+018
12 1245R od P1246 R - Brzyska Wola przez wieś 4+713 0+000 4+713
13 1246R Kuryłówka - Tarnogród (gr. p.) 17+732 0+000 17+732
14 1247R Brzyska Wola - Kolonia Polska 4+936 0+000 4+936
15 1249R Brzyska Wola - Dąbrowica Duża 2+599 0+000 2+599
16 1250R Kuryłówka - Kolonia Polska - Cieplice (gr. p.) 14+415 0+000 14+415
17 1251R Majdan Sien. (gr. p.) - Kolonia Polska 1+160 6+622 7+782
18 1252R Cieplice (gr. p.) - Mołynie - do P1254R 2+463 7+028 9+491
19 1253R Dąbrowica Duża - Cieplice (gr. p.) 2+005 0+000 2+005
20 1254R od P1257R - Ożanna - Piskorowice 7+271 0+000 7+271
21 1256R Sieniawa (gr. p.) - Piskorowice - Leżajsk 10+078 6+736 16+814
22 1257R Ożanna - Rzuchów 4+317 0+000 4+317
23 1258R Giedlarowa - Wierzawice 4+098 0+000 4+098
24 1259R Gniewczyna (gr. p.) - Grodzisko - Giedlarowa 14+981 2+329 17+310
25 1260R Maleniska - Brzóza Królewska - (gr. p.) 10+453 0+000 10+453
26 1261R od P1260R - Wilkowyja - Giedlarowa 3+015 0+000 3+015
27 1262R Hucisko - Brzóza Kr. - Biedaczów 11+904 0+000 11+904
28 1263R od P1260R - Podkudłacz 1+654 0+000 1+654
29 1264R Wola Zarczycka - Wólka Niedż (gr. p.) 4+694 0+000 4+694
30 1265R Górno (gr. p.) - Wola Zarczycka 4+455 3+233 7+688
31 1266R Biedaczów - Grodzisko Górne 7+313 0+000 7+313
32 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie 3+305 0+000 3+305
33 1268R Kopanie Żołyńskie - Grodzisko Dolne 4+068 0+000 4+068
34 1269R Zmysłówka - Grodzisko Dolne 5+241 0+000 5+241
35 1270R Żołynia (gr. p.) - Grodzisko Dolne 7+721 3+898 11+619
36 1271R Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniańskie 5+583 0+000 5+583
37 1272R Dębno - Chałupki Dębniańskie 3+123 0+000 3+123
38 1273R Grodzisko Nowe - Chodaczów 2+984 0+000 2+984
39 1274R Tryńcza (gr. p.) - Chodaczów - Laszczyny 4+582 2+819 7+401
40 1275R Budy Łańcuckie (gr. p.) - Laszczyny 2+310 20+888 23+198
41 1276R Brzyska Wola - Luchów (gr. p.) 1+286 0+000 1+286
42 1277R Łowisko (gr. p.) - Wola Zarczycka 1+487 6+316 7+803
43 1326R Piskorowice - Chałupki Piskorowickie 2+585 0+000 2+585
44 1400R ul. Kolejowa 0+100 0+000 0+100
    RAZEM 253+792