Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2024r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego naszej jednostki budżetowej.

Poniżej znajduje się nowy numer konta na który należy dokonywać wpłat.

Numer rachunku: 38 1030 1508 0000 0008 2393 3002

Prosimy o dokonywanie terminowej wpłat na nowy numer konta oraz przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku w dniu 2 maja 2024 urząd będzie nieczynny.

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego – Pan Adam Wylaź,

oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku – Pan Marcin Czubat

informują, iż w związku z realizacją zadania pn.„Rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258 R Giedlarowa – Wierzawice w km 0+000 – 1+640” zostaje wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w dniu 31.05.2023r.

Na w/w odcinku będą występować utrudnienia w ruchu z możliwymi włączeniami na krótkich odcinkach zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie prowadzonych prac oraz wybieranie alternatywnych dróg dojazdowych.