W związku z realizacją zadania "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna w km 4+070 - 8+310"
 
Od dnia 25.05.2023 do odwołania zostaje ponownie wprowadzona Tymczasowa organizacja ruchu dla odcinka Drogi Powiatowej nr 1240R w Nowej Sarzynie ul. ks. Popiełuszki.
 
Na odcinku będą występować utrudnienia w ruchu Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wybór alternatywnych dróg dojazdowych.