Informacja o planowanych robotach bitumicznych na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10+450”

 

Wykonawca informuje, że  dniach 26.05.2023, 29.05.2023, 30.05.2023, 31.05.2023 planowane są roboty bitumiczne prowadzone odcinkowo całą szerokością jezdni, na całkowitym zamknięciu.

 

W dniach prowadzenia robót bitumicznych droga na danych odcinkach będzie nieprzejezdna. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyprowadzenie aut z posesji zlokalizowanych po obu stronach drogi. W trakcie trwania prac wyjazd będzie niemożliwy.

 

26.05.2023

 

KM 6+660 – 7+608 (od numeru 105 do 174)

 

29.05.2023

 

KM 7+608 – 8+555 (od numeru 174 do 244)

 

30.05.2023

 

KM 8+555 – 9+503 (od numeru 244 do 300)

 

31.05.2023

 

KM 9+503 – 10+450 ( od numeru 300 do ronda)