1. Misją Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku jest sprawne i skuteczne sprawowanie zarządu nad drogami publicznymi w ramach określonego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania dróg powiatowych w należytym stanie technicznym.
  2. Misja sprzyja ustaleniu hierarchii celów i zadań oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem, dlatego też należy uwzględniać ją w każdym działaniu, na każdym szczeblu funkcjonowania ZDP Leżajsk.