Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

Planujesz budowę albo przebudowę zjazdu ze swojej nieruchomości na drogę publiczną? Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie (e-PUAP)

Wniosek

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych
w Leżajsku bądź bezpośrednio w Zarządzie Dróg Powiatowych w Leżajsku.

 

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

 1. Warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia budowlanego jest dostęp do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej uzyskuje się m. in. za pomocą zjazdu. Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Do jego budowy lub przebudowy zobowiązany jest inwestor (właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi), po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Należy podkreślić, iż w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu należy złożyć do zarządcy drogi, właściwego ze względu na kategorię drogi oraz na lokalizację zjazdu tj.
  do Zarządu Powiatu Leżajskiego w którego imieniu działa i wykonuje powyższe zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku;

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku

 1. Polna 12

37-300 Leżajsk

tel. 17 242-11-81

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP:  /zdplezajsk/SkrytkaESP

 

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

 1. Jeżeli twoja inwestycja obejmuje tylko wybudowanie lub przebudowanie zjazdu na podstawie zezwolenia o lokalizacji zjazdu to nie musisz dodatkowo uzyskać decyzji
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej musisz:
 • uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 1. Są dwa rodzaje zjazdów:

publiczne – określone przez zarządcę drogi jako zjazdy do nieruchomości gruntowych usytuowanych poza pasem drogowym: a) na których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym,  b) na których usytuowana jest lub planowane jest usytuowanie nieruchomości budynkowej lub lokalowej, w których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym, c) które stanowią lub będą stanowić dojazd do nieruchomości wymienionych w lit. a lub b.

indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

Zjazd publiczny powinien mieć:

 1. szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
 2. nawierzchnię jezdni twardą ulepszoną, a poboczy co najmniej gruntową ulepszoną,
 3. przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
 4. pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, która ten zjazd przecina,
 5. szerokość obustronnych poboczy - nie mniejszą niż 0,75 m każde.

Zjazd indywidualny powinien mieć:

1) szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,

2) nawierzchnię jezdni na terenie zabudowy twardą ulepszoną a jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy co najmniej gruntową ulepszoną,

3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem o proporcji n: m, gdzie n = m ≥ 1,50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych,

4) pochylenie podłużne zjazdu drogi dostosowane do ukształtowania, drogi, które ten zjazd przecina.

 

Wniosek do pobrania

Opis projektowanego zjazdu