Lp. Nr drogi Nr przystanku Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego Odcinek drogi (miejscowość) Dot. (zatoka autobusowa miejsce zatrzymania parking) Kilometraż Strona drogi Wiata (tak) Wiata (nie)
1. NR 1074R Kulno – granica powiatu /Łazów/
1. 1074R 3 653162 Kulno - kapliczka Zatoka 12+380 lewa szklana  
2. 1074R 2 653162 Kulno - kapliczka Miejsce zatrzymania 12+380 prawa   Nie
3. 1074R 1 653162 Kulno - sklep Miejsce zatrzymania 13+810 lewa   Nie
4. 1074R 4 653162 Kulno - sklep Miejsce zatrzymania 13+810 prawa   Nie
3. NR 1084R /Nowy Kamień/ gr. pow. – Łętownia – Sarzyna
1. 1084R 21 657906 Wólka Łętowska I Miejsce zatrzymania 4+725 lewa   nie
2. 1084R 2 657906 Wólka Łętowska I Miejsce zatrzymania 4+745 prawa blaszana  
3. 1084R 4 657906 Wólka Łętowska II Miejsce zatrzymania 5+280 prawa   nie
4. 1084R 19 657906 Wólka Łętowska II Miejsce zatrzymania 5+280 lewa   nie
5. 1084R 6 657906 Wólka Łętowska, szkoła Miejsce zatrzymania 5+695 prawa blaszana  
6. 1084R 17 657906 Wólka Łętowska, szkoła Miejsce zatrzymania 5+695 lewa   nie
7. 1084R 8 657480 Łętownia, hydrofornia Miejsce zatrzymania 6+520 prawa   nie
8. 1084R 15 657480 Łętownia, hydrofornia Miejsce zatrzymania 6+520 lewa   nie
9. 1084R 10 657480 Łętownia I Zatoka 7+395 prawa blaszana  
10. 1084R 13 657480 Łętownia I Miejsce zatrzymania 7+395 lewa   nie
11. 1084R 11 657480 Łętownia, szkoła Zatoka 8+040 lewa   nie
12. 1084R 12 657480 Łętownia, Podbór I Miejsce zatrzymania 9+060 prawa blaszana  
13. 1084R 9 657480 Łętownia, Podbór I Miejsce zatrzymania 9+060 lewa   nie
14. 1084R 7 657480 Łętownia, PodbórII Miejsce zatrzymania 9+230 lewa blaszana  
15. 1084R 5 657480 Łętownia -Majdan Ł. szkoła Zatoka 10+005 lewa blaszana  
16. 1084R 14 657480 Łętownia -Majdan Ł. szkoła Miejsce zatrzymania 10+030 prawa   nie
17. 1084R 16 657480 Łętownia-Majdan Ł.I Miejsce zatrzymania 10+770 prawa   nie
18. 1084R 3 657480 Łętownia-Majdan Ł.I Miejsce zatrzymania 10+770 lewa   nie
19. 1084R 18 657616 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza Miejsce zatrzymania 15+460 prawa   nie
20. 1084R 1 657616 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza Miejsce zatrzymania 15+460 lewa blaszana  
5. NR 1238R Łętownia – Maleniska
1. 1238R 2 657480 Łętownia, Kolonia Miejsce zatrzymania 0+120 prawa blaszana  
2. 1238R 7 657480 Łętownia, Kolonia Miejsce zatrzymania 0+116 lewa   nie
3. 1238R 12 657480 Wola Zarczycka, Ogrody Miejsce zatrzymania 2+020 prawa   nie
4. 1238R 4 657680 Wola Zarczycka, Parszywka Miejsce zatrzymania 2+880 prawa szklana  
5. 1238R 5 657680 Wola Zarczycka, Parszywka Miejsce zatrzymania 2+880 lewa   nie
6. 1238R 3 657680 Wola Zarczycka I Zatoka 4+505 lewa metalowa  
7. 1238R 6 657680 Wola Zarczycka I Miejsce zatrzymania 4+550 prawa   nie
8. 1238R 8 653825 Hucisko I Miejsce zatrzymania 8+440 prawa   nie
9. 1238R 1 653825 Hucisko I Miejsce zatrzymania 8+470 lewa murowana  
10. 1238R 9 653825 Hucisko Las Miejsce zatrzymania 10+805 lewa   nie
11. 1238R 10 653825 Hucisko Las Miejsce zatrzymania 10+900 prawa   nie
6. NR 1239R Majdan Łętowski – Wola Zarczycka
1. 1239R 3 657680 Wola Zarczycka - Perlaki Miejsce zatrzymania 1+150 lewa blaszana  
2. 1239R 2 657680 Wola Zarczycka - Perlaki Miejsce zatrzymania 1+170 prawa   nie
3. 1239R 1 657680 Wola Zarczycka - Kołacznia Miejsce zatrzymania 3+245 lewa   nie
4. 1239R 4 657680 Wola Zarczycka - Kołacznia Miejsce zatrzymania 3+245 prawa szklana  
5. 1239R 7 657680 Wola Zarczycka - Leśna Miejsce zatrzymania 3+880 lewa   nie
6. 1239R 8 657680 Wola Zarczycka - Leśna Miejsce zatrzymania 3+955 prawa   nie
7. 1239R 5 657680 Wola Zarczycka - Zagumnie Miejsce zatrzymania 4+470 lewa   nie
8. 1239R 6 657680 Wola Zarczycka - Zagumnie Miejsce zatrzymania 4+510 prawa   nie
7. NR 1240R od drogi NR 1264R – Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna
1. 1240R 2 657680 Wola Zarczycka, Smycze Miejsce zatrzymania 4+440 prawa   nie
2. 1240R 3 657680 Wola Zarczycka, Smycze Miejsce zatrzymania 4+495 lewa metalowa  
3. 1240R 4 657680 Nowa Sarzyna, elektrociepł. Miejsce zatrzymania 5+870 prawa metalowa  
4. 1240R 1 657616 Nowa Sarzyna, Z-dy Chem. Zatoka 7+765 lewa metalowa  
8. NR 1241R Hucisko – Sarzyna – Łukowa – Leżajsk
1. 1241R 2 657409 Jelna - Judaszówka, Stępień Miejsce zatrzymania 3+255 prawa metalowa  
2. 1241R 17 657409 Jelna - Judaszówka, Stępień Miejsce zatrzymania 3+275 lewa   nie
3. 1241R 4 657409 Jelna-Judaszówka I Miejsce zatrzymania 3+833 prawa   nie
4. 1241R 15 657409 Jelna-Judaszówka I Miejsce zatrzymania 3+833 lewa   nie
5. 1241R 6 657409 Jelna - Judaszówka, Kościół Miejsce zatrzymania 4+220 prawa   nie
6. 1241R 13 657409 Jelna - Judaszówka, Kościół Miejsce zatrzymania 4+220 lewa   nie
7. 1241R 8 657409 Jelna - Judaszówka, Janda Miejsce zatrzymania 4+918 prawa metalowa  
8. 1241R 11 657409 Jelna - Judaszówka, Janda Miejsce zatrzymania 4+918 lewa   nie
9. 1241R 19 657409 Nowa Sarzyna Janda Miejsce zatrzymania 6+010 lewa   nie
10. 1241R 20 657409 Nowa Sarzyna Janda Miejsce zatrzymania 6+020 prawa   nie
11. 1241R 9 657616 Nowa Sarzyna, osiedle Zatoka 7+165 lewa szklana  
12. 1241R 10 657616 Nowa Sarzyna, osiedle Zatoka 7+260 prawa szklana  
13. 1241R 12 657591 Ruda Łańcucka, szkoła Zatoka 8+035 prawa   nie
14. 1241R 7 657591 Ruda Łańcucka, szkoła Miejsce zatrzymania 8+035 lewa   nie
15. 1241R 5 657579 Łukowa, kapliczka Miejsce zatrzymania 8+816 lewa   nie
16. 1241R 14 653920 Przychojec, Łan Miejsce zatrzymania 12+296 prawa   nie
17. 1241R 16 653920 Przychojec, szkoła Miejsce zatrzymania 14+300 prawa szklana  
18. 1241R 3 653920 Przychojec, szkoła Miejsce zatrzymania 14+300 lewa   nie
19. 1241R 18 653920 Przychojec, skrzyżowanie Miejsce zatrzymania 15+505 prawa szklana  
20. 1241R 1 653920 Przychojec, skrzyżowanie Miejsce zatrzymania 15+505 lewa   nie
21. 1241R 25 657409 Łukowa, „Skrzyżowanie” Miejsce zatrzymania   lewa   nie
22. 1241R 22 657409 Łukowa, „Skrzyżowanie” Miejsce zatrzymania   prawa   nie
23. 1241R 23 657409 Łukowa "OSP" Miejsce zatrzymania   lewa   nie
24. 1241R 24 657409 Łukowa "OSP" Miejsce zatrzymania   prawa   nie
25. 1241R 21 657409 Łukowa "Kapliczka" Miejsce zatrzymania   lewa   nie
26. 1241R 26 657409 Łukowa "Kapliczka" Miejsce zatrzymania   prawa   nie
10. NR 1243R Jelna – Maleniska
1. 1243R 7 657409 Jelna, Remiza OSP Miejsce zatrzymania 0+790 lewa   nie
2. 1243R 8 657409 Jelna, Remiza OSP Miejsce zatrzymania 0+825 prawa   nie
3. 1243R 2 657409 Jelna, Szkoła Miejsce zatrzymania 1+300 prawa blaszana  
4. 1243R 3 657409 Jelna, Szkoła Miejsce zatrzymania 1+300 lewa   nie
5. 1243R 5 657409 Jelna, „Skrzyżowanie” Miejsce zatrzymania 2+120 lewa   nie
6. 1243R 6 657409 Jelna, „Skrzyżowanie” Miejsce zatrzymania 2+150 prawa   nie
7. 1243R 1 657409 Jelna, Krzaki Miejsce zatrzymania 3+060 lewa   nie
8. 1243R 4 657409 Jelna, Krzaki Miejsce zatrzymania 3+060 prawa   nie
9 1243R 10 657409 Maleniska Szkoła Miejsce zatrzymania 4+375 prawa   nie
10. 1243R 9 657409 Maleniska Szkoła Miejsce zatrzymania 4+375 lewa   nie
11. 1243R 12 657409 Maleniska Kościół Miejsce zatrzymania 4+900 prawa   nie
12. 1243R 11 657409 Maleniska Kościół Miejsce zatrzymania 4+900 lewa   nie
11. NR 1244R Kulno - Wólka Łamana - Brzyska Wola
1. 1244R 3 653357 Wólka Łamana I Miejsce zatrzymania 3+555 lewa oszklona  
2. 1244R 2 653357 Wólka Łamana I Miejsce zatrzymania 3+560 prawa   Nie
3. 1244R 1 652990 Brzyska Wola, skrzyżowanie Miejsce zatrzymania 5+960 lewa murowana  
4. 1244R 4 652990 Brzyska Wola, skrzyżowanie Miejsce zatrzymania 5+980 prawa   Nie
12. NR 1245R Brzyska Wola przez wieś
1. 1245R 5 652990 Brzyska Wola, leśnictwo Miejsce zatrzymania 1+450 lewa   nie
2. 1245R 2 652990 Brzyska Wola, leśnictwo Miejsce zatrzymania 1+450 prawa   nie
3. 1245R 3 652990 Brzyska Wola, Kościół Miejsce zatrzymania 2+575 lewa   nie
4. 1245R 4 652990 Brzyska Wola, Kościół Miejsce zatrzymania 2+575 prawa szklana  
5. 1245R 1 652990 Brzyska Wola, sklep Miejsce zatrzymania 3+130 lewa   Nie
6. 1245R 6 652990 Brzyska Wola, sklep Miejsce zatrzymania 3+130 prawa szklana  
13. NR 1246R Kuryłówka – Jastrzębiec - /granica powiatu/
1. 1246R 7 653222 Kuryłówka, DA Zatoka autobusowa w pasie Gminy Kuryłówka oddzielona pasem zieleni od drogi powiatowej 0+060 lewa metalowa  
2. 1246R 5 652990 Brzyska Wola, ośrodek zdrowia Miejsce zatrzymania 8+785 lewa szklana  
3. 1246R 2 652990 Brzyska Wola, ośrodek zdrowia Miejsce zatrzymania 8+785 prawa   Nie
4. 1246R 3 653110 Jastrzębiec I Miejsce zatrzymania 14+420 lewa szklana  
5. 1246R 4 653110 Jastrzębiec I Miejsce zatrzymania 14+230 prawa   Nie
6. 1246R 1 653110 Jastrzębiec, szkoła Miejsce zatrzymania 15+440 lewa murowana  
14. NR 1247R Brzyska Wola – Słoboda - Kolonia Polska
1. 1247R 1 653305 Słoboda I Zatoka 2+440 lewa szklana  
2. 1247R 2 653305 Słoboda I Miejsce zatrzymania 2+440 prawa   nie
15. NR 1249R Brzyska Wola – Dąbrowica
1. 1249R 1 653067 Dąbrowica, szkoła Miejsce zatrzymania 2+525 lewa   nie
16. NR 1250R Kuryłówka - Kolonia Polska - Gr. pow.-/Cieplice/
1. 1250R 19 653222 Kuryłówka I Miejsce zatrzymania 0+320 lewa   nie
2. 1250R 2 653222 Kuryłówka I Miejsce zatrzymania 0+360 prawa szklana  
3. 1250R 4 653334 Tarnawiec I Zatoka 2+050 lewa   nie
4. 1250R 17 653334 Tarnawiec I Zatoka 2+150 prawa    
5. 1250R 6 653274 Ożanna Mała I Zatoka 3+340 lewa szklana nie
6. 1250R 15 653274 Ożanna Mała I Miejsce zatrzymania 3+340 prawa    
7. 1250R 13 653274 Ożanna I Zatoka 4+280 lewa   nie
8. 1250R 8 653274 Ożanna I Zatoka 4+350 prawa   nie
9. 1250R 11 653274 Ożanna, zalew Zatoka 5+320 lewa   nie
10. 1250R 10 653274 Ożanna, zalew Zatoka 5+440 prawa   nie
11. 1250R 12 653067 Dąbrowica Mała I Miejsce zatrzymania 6+555 prawa beton  
12. 1250R 9 653067 Dąbrowica Mała I Miejsce zatrzymania 6+570 lewa   nie
13. 1250R 14 653067 Dąbrowica, sklep Miejsce zatrzymania 8+720 prawa   nie
14. 1250R 7 653067 Dąbrowica, sklep Miejsce zatrzymania 8+720 lewa szklana  
15. 1250R 16 653067 Dąbrowica, bloki Miejsce zatrzymania 9+630 prawa   nie
16. 1250R 5 653067 Dąbrowica, bloki Miejsce zatrzymania 9+630 lewa szklana  
17. 1250R 18 653133 Kolonia Polska I Miejsce zatrzymania 12+865 prawa metalowa  
18. 1250R 3 653133 Kolonia Polska I Miejsce zatrzymania 12+865 lewa   nie
19. 1250R 21 653133 Kolonia Polska II Miejsce zatrzymania 13+195 lewa   nie
20. 1250R 22 653133 Kolonia Polska II Miejsce zatrzymania 13+237 prawa   nie
21. 1250R 1 653133 Kolonia Polska, remiza Miejsce zatrzymania 13+760 lewa   nie
22. 1250R 20 653133 Kolonia Polska, remiza Miejsce zatrzymania 13+800 prawa szklana  
20. NR 1254R od drogi NR 1257R – Ożanna – Piskorowice
1. 1254R 2 653860 Piskorowice Mołynie I Miejsce zatrzymania 4+560 prawa   Nie
2. 1254R 1 653860 Piskorowice Mołynie I Miejsce zatrzymania 4+590 lewa szklana  
21. NR 1256R Sieniawa - /granica powiatu/ - Piskorowice – Leżajsk
1. 1256R 2 653860 Piskorowice bloki Zatoka 7+095 prawa murowana  
2. 1256R 17 653860 Piskorowice bloki Miejsce zatrzymania 7+100 lewa   Nie
3. 1256R 4 653860 Piskorowice, Chałupki Zatoka autobusowa (brak krawężników na skosach 2x3,0 ) 7+845 prawa szklana  
4. 1256R 15 653860 Piskorowice, Chałupki Miejsce zatrzymania 7+860 lewa   Nie
5. 1256R 6 653860 Piskorowice, szkoła Miejsce zatrzymania 9+190 prawa   Nie
6. 1256R 13 653860 Piskorowice, szkoła Zatoka 9+190 lewa murowana  
7. 1256R 8 653860 Piskorowice II Miejsce zatrzymania 9+870 prawa   Nie
8. 1256R 11 653860 Piskorowice II Miejsce zatrzymania 9+870 lewa szklana  
9. 1256R 10 653860 Piskorowice III Miejsce zatrzymania 10+415 prawa szklana  
10. 1256R 9 653860 Piskorowice III Miejsce zatrzymania 10+415 lewa   Nie
11. 1256R 12 653972 Rzuchów I Miejsce zatrzymania 11+420 prawa   Nie
12. 1256R 7 653972 Rzuchów I Zatoka 11+420 lewa szklana  
13. 1256R 14 654078 Wierzawice II Zatoka 14+230 prawa szklana  
14. 1256R 5 654078 Wierzawice II Zatoka 14+230 lewa   Nie
15. 1256R 16 1808011 Leżajsk, ul. Lipy Miejsce zatrzymania 15+450 prawa   Nie
16. 1256R 3 1808011 Leżajsk, ul. Lipy Miejsce zatrzymania 15+450 lewa   Nie
17. 1256R 18 1808011 Leżajsk, ul. Zmuliska Miejsce zatrzymania 16+460 prawa   Nie
18. 1256R 1 1808011 Leżajsk, ul. Zmuliska Miejsce zatrzymania 16+460 lewa   Nie
22. NR 1257R Ożanna – Rzuchów
1. 1257R 2 653972 Rzuchów II Miejsce zatrzymania 3+800 prawa szklana  
24. NR 1259R /Gniewczyna/ gr. pow. – Grodzisko Dolne – Giedlarowa
1. 1259R 2 650761 Laszczyny I Zatoka 3+735 prawa szklana  
2. 1259R 4 650761 Laszczyny II Miejsce zatrzymania 4+430 prawa szklana  
3. 1259R 11 650761 Laszczyny II Miejsce zatrzymania 4+450 lewa   nie
4. 1259R 9 650590 Grodzisko Dolne, czyste Zatoka 5+870 lewa szklana  
5. 1259R 6 650590 Grodzisko Dolne, czyste Miejsce zatrzymania 5+910 prawa   nie
6. 1259R 7 650590 Grodzisko Dolne, U. Gminy Zatoka 7+085 lewa   nie
7. 1259R 8 650590 Grodzisko Dolne, U. Gminy Zatoka 7+115 prawa murowana  
8. 1259R 10 650590 Grodzisko Dolne, Kościół Zatoka 8+890 prawa murowana  
9. 1259R 5 650590 Grodzisko Dolne, Kościół Zatoka 8+890 lewa szklana  
10. 1259R 12 650590 Grodzisko Górne, skrzyżowanie Zatoka 10+550 prawa szklana  
11. 1259R 3 650590 Grodzisko Górne, skrzyżowanie Zatoka 10+560 lewa szklana  
12. 1259R 1 653682 Giedlarowa, Kościół Zatoka 16+565 lewa szklana  
13. 1259R 14 653682 Giedlarowa, Kościół Zatoka 16+670 prawa   nie
27. NR 1262R Hucisko – Biedaczów
1. 1262R 15 653825 Hucisko skrzyżowanie miejsce zatrzymania 0+080 lewa   nie
2. 1262R 2 653825 Hucisko skrzyżowanie miejsce zatrzymania 0+150 prawa szklana  
3. 1262R 4 653825 Hucisko, Siuzdaki miejsce zatrzymania 1+060 prawa szklana  
4. 1262R 13 653825 Hucisko, Siuzdaki miejsce zatrzymania 1+125 lewa   nie
5. 1262R 6 653430 Brzóza Królewska IV miejsce zatrzymania 1+555 prawa szklana  
6. 1262R 11 653430 Brzóza Królewska IV miejsce zatrzymania 1+620 lewa   nie
7. 1262R 19 653430 Brzóza Królewska V miejsce zatrzymania 2+300 lewa    
8. 1262R 20 653430 Brzóza Królewska V miejsce zatrzymania 2+400 prawa    
9. 1262R 18 653430 Brzóza Królewska VI miejsce zatrzymania 3+000 prawa    
10. 1262R 17 653430 Brzóza Królewska VI miejsce zatrzymania 3+00 lewa    
11. 1262R 9 653430 Brzóza Królewska II zatoka 4+680 lewa szklana  
12. 1262R 8 653430 Brzóza Królewska II miejsce zatrzymania 4+740 prawa   nie
13. 1262R 10 653430 Brzóza Królewska, Podbór miejsce zatrzymania 5+280 prawa   nie
14. 1262R 7 653430 Brzóza Królewska, Podbór miejsce zatrzymania 5+315 lewa   nie
15. 1262R 5 653430 Brzóza Królewska, Zalew miejsce zatrzymania 6+490 lewa   nie
16. 1262R 12 653430 Brzóza Królewska, Zalew miejsce zatrzymania 6+535 prawa   nie
17. 1262R 14 653430 Brzóza Królewska III zatoka 7+125 prawa murowana  
18. 1262R 3 653430 Brzóza Królewska III miejsce zatrzymania 7+155 lewa   nie
19. 1262R 1 653392 Biedaczów II miejsce zatrzymania 10+440 lewa   nie
20. 1262R 16 653392 Biedaczów II miejsce zatrzymania 10+440 prawa   nie
28. NR 1263R od drogi NR 1262R – Podkudłacz
1. 1263R 5 653392 Podkudłacz, szkoła Miejsce zatrzymania 0+150 lewa   nie
2. 1263R 2 653392 Podkudłacz I Miejsce zatrzymania 0+500 prawa   nie
3. 1263R 3 653392 Podkudłacz I Miejsce zatrzymania 0+500 lewa szklana  
4. 1263R 4 653392 Podkudłacz II Miejsce zatrzymania 1+220 prawa   nie
5. 1263R 1 653392 Podkudłacz II Miejsce zatrzymania 1+220 lewa   nie
29. NR 1264R Wola Zarczycka – gr. pow. /Wólka Niedźwiedzka/
1. 1264R 2 657680 Wola Zarczycka, kółko Miejsce zatrzymania 0+880 prawa   nie
2. 1264R 5 657680 Wola Zarczycka, kółko Miejsce zatrzymania 0+915 lewa metalowa  
3. 1264R 4 657680 Wola Zarczycka, Budy Miejsce zatrzymania 2+000 prawa   nie
4. 1264R 3 657680 Wola Zarczycka, Budy Miejsce zatrzymania 2+032 lewa metalowa  
5. 1264R 6 657680 Wola Zarczycka, Łoiny I Miejsce zatrzymania 3+230 prawa   nie
6. 1264R 1 657680 Wola Zarczycka, Łoiny I Miejsce zatrzymania 3+300 lewa   nie
7. 1264R 8 657680 Wola Zarczycka, Łoiny Szpornie Miejsce zatrzymania 4+694 prawa   nie
31. NR 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne
1. 1266R 11 653794 Biedaczów, Gwizdów, Podlas Miejsce zatrzymania 1+027 lewa   nie
2. 1266R 2 653794 Biedaczów, Gwizdów, Podlas Miejsce zatrzymania 1+041 prawa szklana  
3. 1266R 4 653794 Biedaczów, Gwizdów, Podlas I Miejsce zatrzymania 1+440 prawa   nie
4. 1266R 9 653794 Biedaczów, Gwizdów, Podlas I Miejsce zatrzymania 1+480 lewa   nie
5. 1266R 6 650844 Wólka Grodziska, Majkuty Miejsce zatrzymania 2+420 prawa szklana  
6. 1266R 7 650844 Wólka Grodziska, Majkuty Miejsce zatrzymania 2+450 lewa   nie
7. 1266R 5 650844 Wólka Grodziska I Miejsce zatrzymania 4+120 lewa   nie
8. 1266R 8 650844 Wólka Grodziska I Zatoka 4+130 prawa murowana  
9. 1266R 3 650844 Wólka Grodziska, skrzyżowanie Miejsce zatrzymania 4+645 lewa   nie
10. 1266R 10 650844 Wólka Grodziska, skrzyżowanie Zatoka 4+680 prawa szklana  
11. 1266R 1 650844 Grodzisko Górne I Miejsce zatrzymania 5+530 lewa   nie
12. 1266R 12 650844 Grodzisko Górne I Zatoka 5+560 prawa szklana  
32. NR 1267R Wólka Grodziska – Kopanie
1. 1267R 3 650844 Wólka Grodziska III Miejsce zatrzymania 0+685 lewa   nie
2. 1267R 2 650844 Wólka Grodziska III Miejsce zatrzymania 0+685 prawa   nie
3. 1267R 1 650844 Wólka Grodziska- Zagrody Miejsce zatrzymania 1+565 lewa szklana  
4. 1267R 4 650844 Wólka Grodziska- Zagrody Miejsce zatrzymania 1+660 prawa   nie
33. NR 1268R Kopanie – Grodzisko Dolne
1. 1268R 1   Zmysłówka, kapliczka Miejsce zatrzymania 1+400 lewa   nie
2. 1268R 2   Zmysłówka, kapliczka Miejsce zatrzymania 1+400 prawa   nie
34. NR 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne
1. 1269R 1 650838 Podlesie, remiza Miejsce zatrzymania 2+175 lewa   nie
2. 1269R 2 650838 Podlesie, remiza Miejsce zatrzymania 2+175 prawa szklana  
35. NR 1270R /Żołynia/ gr. pow. – Grodzisko Dolne
1. 1270R 9 650880 Zmysłówka, Kopanie Miejsce zatrzymania 4+245 lewa szklana  
2. 1270R 2 650880 Zmysłówka, Kopanie Miejsce zatrzymania 4+245 prawa   nie
3. 1270R 4 650880 Zmysłówka I Miejsce zatrzymania 5+415 prawa szklana  
4. 1270R 7 650880 Zmysłówka I Miejsce zatrzymania 5+415 lewa   nie
5. 1270R 6 650880 Zmysłówka, Kościół Miejsce zatrzymania 6+470 prawa szklana  
6. 1270R 5 650880 Zmysłówka, Kościół Miejsce zatrzymania 6+470 lewa   nie
7. 1270R 8 650790 Opaleniska, szkoła Zatoka 7+195 prawa szklana  
8. 1270R 3 650790 Opaleniska, szkoła Zatoka 7+195 lewa   nie
9. 1270R 1 650790 Opaleniska I Miejsce zatrzymania 8+010 lewa szklana  
10. 1270R 10 650790 Opaleniska I Miejsce zatrzymania 8+010 prawa   nie
36. NR 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie
1. 1271R 5 653618 Chałupki Dębniańskie I Miejsce zatrzymania 3+505 lewa   nie
2. 1271R 2 653618 Chałupki Dębniańskie I Miejsce zatrzymania 3+620 prawa szklana  
3. 1271R 3 653618 Chałupki Dębniańskie II Miejsce zatrzymania 3+995 lewa szklana  
4. 1271R 4 653618 Chałupki Dębniańskie II Miejsce zatrzymania 4+030 prawa   nie
5. 1271R 1 653618 Chałupki Dębniańskie III Miejsce zatrzymania 4+360 lewa   nie
37. NR 1272R Dębno – Chałupki Dębniańskie
1. 1272R 1 653618 Chałupki Dębniańskie, osiedle Miejsce zatrzymania 2+455 lewa   nie
2. 1272R 2 653618 Chałupki Dębniańskie, osiedle Miejsce zatrzymania 2+455 prawa szklana  
38. NR 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów
1. 1273R 5 650502 Grodzisko Nowe I Miejsce zatrzymania 0+130 lewa   nie
2. 1273R 2 650502 Grodzisko Nowe I Miejsce zatrzymania 0+155 prawa szklana  
3. 1273R 3 650502 Grodzisko Nowe, Zarowie Miejsce zatrzymania 0+870 lewa   nie
4. 1273R 4 650502 Grodzisko Nowe, Zarowie Miejsce zatrzymania 0+912 prawa szklana  
5. 1273R 1 650502 Grodzisko Nowe, Halicz Miejsce zatrzymania 1+810 lewa   nie
6. 1273R 6 650502 Grodzisko Nowe, Halicz Miejsce zatrzymania 1+810 prawa szklana  
39. NR 1274R /Tryńcza/ gr. pow. – Chodaczów – Laszczyny
1. 1274R 2 650525 Chodaczów I Miejsce zatrzymania 3+245 prawa szklana  
2. 1274R 9 650525 Chodaczów I Miejsce zatrzymania 3+245 lewa   nie
3. 1274R 4 650525 Chodaczów, szkoła Miejsce zatrzymania 3+930 prawa   nie
4. 1274R 7 650525 Chodaczów, szkoła Zatoka 3+980 lewa szklana  
5. 1274R 6 650525 Chodaczów, Kościół Miejsce zatrzymania 4+565 prawa   nie
6. 1274R 5 650525 Chodaczów, Kościół Miejsce zatrzymania 4+580 lewa szklana  
7. 1274R 3 650761 Laszczyny, Zabłocie Miejsce zatrzymania 5+790 lewa szklana  
8. 1274R 8 650761 Laszczyny, Zabłocie Miejsce zatrzymania 5+810 prawa   nie
9. 1274R 1 650761 Laszczyny, remiza Miejsce zatrzymania 6+745 lewa szklana  
10. 1274R 10 650761 Laszczyny, remiza Miejsce zatrzymania 6+760 prawa   nie
11. 1274R 12 650761 Laszczyny, skrzyżowanie Zatoka 7+377 prawa   tak
40. NR 1275R /Budy Łańcuckie/ gr. pow. – Laszczyny
1. 1275R 1 650880 Zmysłówka Wesoła Miejsce zatrzymania 22+110 lewa   nie
2. 1275R 2 650880 Zmysłówka Wesoła Miejsce zatrzymania 22+125 prawa szklana  
42. NR 1277 /Łowiska/ gr. pow. – Wola Zarczycka
1. 1277R 1 657680 Wola Zarczycka, Parszywka I Miejsce zatrzymania 7+060 lewa   nie
2. 1277R 2 657680 Wola Zarczycka, Parszywka I Miejsce zatrzymania 7+060 prawa   nie
3. 1277R 3 657680 Wola Zarczycka, Parszywka II Miejsce zatrzymania 6+810 lewa   nie
4. 1277R 4 657680 Wola Zarczycka, Parszywka II Miejsce zatrzymania 6+820 prawa   nie
43. NR 1326R Piskorowice – Chałupki Piskorowickie
1. 1326R 1 653860 Chałupki Piskorowickie skrzyżówanie Miejsce zatrzymania 0+100 lewa   Nie
2. 1326R 4 653860 Chałupki Piskorowickie Iskrzyżowanie Miejsce zatrzymania 0+100 prawa   Nie
3. 1326R 2 653860 Chałupki Piskorowickie I Miejsce zatrzymania 1+060 prawa szklana  
4. 1326R 3 653860 Chałupki Piskorowickie I Miejsce zatrzymania 1+060 lewa   nie
5. 1326R 5 653860 Chałupki Piskorowickie II Miejsce zatrzymania 1+700 lewa szklana  
6. 1326R 6 653860 Chałupki Piskorowickie II Miejsce zatrzymania 1+800 prawa   nie
7. 1326R 7 653860 Chałupki Piskorowickie Pastwisko Miejsce zatrzymania 2+100 lewa   nie
44. NR 1400R Nowa Sarzyna /ul. Kolejowa/
1. 1400R 1 657616 Nowa Sarzyna ul. Kolejowa zatoka 0+070 lewa metalowa