Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuje się, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku -  Krzysztof Siwek z siedzibą: ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, tel. 172421181; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ZDP na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b, c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; art. 6a-6d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; Uchwała Nr 1/99 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dn. 13 stycznia 1999r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku; Uchwała Nr LVIII/412/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dn. 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku; Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Leżajskiego z dn. 29 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/412/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dn. 30 czerwca 2006r. w spawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku;
  • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania danych osobowych przez ZDP są przepisy prawa, uprawnienie to może być ograniczone lub wyłączone.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym, wynikającym z obowiązku realizacji przez ZDP zadania publicznego