W związku z realizacją zadania "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna w km 4+070 - 8+310"
 
W dniach od 20.04.2023 - 25.05.2023 zostaje zamknięty odcinek Drogi Powiatowej nr 1240R w Nowej Sarzynie ul. ks. Popiełuszki z wyłączeniem firm:
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
CIECH Sarzyna S.A. - CIECH Agro